Administrar

Parlam de política, actualitat i reflexions personals.

La moció sobre Jaume Garcias, extracte de l'Acta del Ple.

cosmeb | 28 Febrer, 2007 11:34

Avui hem rebut l'Acta del darrer Ple del Consell en el qual el Grup Socialista va plantejar la moció per declarar Fill Predilecte de Mallorca a Jaume Garcias Obrador, de la que ja en varem parlar, reproduesc un extracte del debat, tal com apareix a l'Acta.

 

PUNT 22.- MOCIÓ DEL GRUP DE CONSELLERS SOCIALISTES SOBRE LA RECUPERACIÓ DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DE MALLORCA.

 

Es dóna compte de la següent moció:

L'any 2006, en el 75 aniversari de la proclamació de la II República Espanyola, i complint-se també el 70 aniversari del cop d'estat feixista de 1936, el Congrés dels Diputats va acordar declarar aquest any com a "Any de la Memòria".Durant tot el passat any s'han succeït activitats que han contribuït a preservar la memòria dels fets que portaren l'esperança al poble espanyol l'abril de 1931, la qual va ser frustrada per la cruel Guerra Civil de 1936 a 1939 i la brutal repressió durant la dictadura franquista, que havia de durar fins a la mort del dictador el 1975.La repressió franquista va significar també l'obligat silenci de les famílies de les víctimes de la Guerra i de la violència feixista, un silenci que només es va començar a rompre amb la Transició a la democràcia. Tot i així, han aparegut els darrers anys col·lectius, associacions, que reclamen la recuperació de la Memòria Històrica, la reivindicació de la memòria de les persones represaliades, i l'acció de les institucions per tal, entre d'altres iniciatives, descobrir les fosses on foren enterrades moltes de les víctimes i recuperar la dignitat de tants i tants ciutadans innocents.És en el marc de tan justa reivindicació, i poc després de que el Ple del Consell de Mallorca hagi condemnat el cop d'estat feixista de 1936, que cal que el Consell de Mallorca prengui la iniciativa en la recuperació de la seva pròpia memòria històrica, i en aquest sentit, essent la institució hereva de l'antiga Diputació Provincial de Balears, sembla just que reivindiqui la figura del seu darrer President democràtic, perseguit, detingut i assassinat per l'aparell repressor del franquisme.-  El Ple del Consell de Mallorca acorda obrir l'expedient per tal de declarar Fill Predilecte de Mallorca a Jaume Garcias Obrador, darrer president democràtic de la Diputació Provincial de Balears, assassinat pels colpistes durant la Guerra Civil. - El Ple del Consell de Mallorca acorda donar tot el seu suport a les iniciatives de l'Associació per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Mallorca, i en aquest sentit insta la Presidència de la institució a habilitar les partides necessàries per contribuir a la seva tasca.

- El Ple del Consell de Mallorca insta l'equip de govern a fer efectius els compromisos adquirits amb la memòria històrica en el Ple de 22 de gener de 2006.

  

El Sr. BONET (PSOE) comença la seva intervenció explicant que ja s'ha parlat d'aquest tema en altres ocasions, recorda que l'any 2006 va ser el 75è aniversari de la proclamació de la II República Espanyola i el 70è aniversari de l'esclat de la Guerra Civil. Assenyala que actualment hi ha diverses associacions sobre la recuperació de la memòria històrica que han fet una gran feina social per recuperar esdeveniments d'aquella època i per rescatar de l'oblit aquelles persones que varen donar la seva vida en defensa de la legalitat democràtica d'aquells moments.

 

Per tant, considera que és un bon moment per parlar de la República i de la Guerra Civil, ja que recentment aquest Consell, arran d'una proposta de resolució del PSM-EN,

va condemnar el cop d'estat feixista i a més va afegir que donaria suport a les associacions per a la recuperació de la memòria històrica.

 

Creu que aquest fet de recuperar de memòria es pot simbolitzar amb una persona i per això el seu Grup proposa el Sr. Jaume Garcias Obrador, darrer president democràtic de la Diputació i proposen l'inici d'expedient per declarar-ho Fill Predilecte.

 

A continuació, explica que el Sr. Jaume Garcias fou sindicalista i militant del Partit Socialista i de la Unió General de Treballadors, tinent de batle de l'Ajuntament de Palma i finalment a l'any 1936 president de la Diputació Provincial. Comenta que quan va esclatar la Guerra Civil, va ser una de les persones que va acudir al despatx del governador civil i es va reunir amb el general Goded, que els va mentir assegurant que no es sumaria al cop d'estat. El Sr. Garcias va aconseguir amargar-se uns anys, però finalment a l'any 1938 va ser detingut i un consell de guerra el va condemnar a mort. Fou afusellat el 4 d'agost de 1939, al cementiri de Ciutat.

 

Reitera que el seu Grup considera que aquesta persona és la més adequada per simbolitzar la recuperació de la memòria històrica, ja que aquesta institució substitueix l'antiga Diputació Provincial i a més, recorda que l'Associació de la Memòria Històrica s'ha adreçat aquesta institució per demanar el seu suport per dur endavant distintes iniciatives i aprofita per demanar el suport del Ple i de l'equip de govern per dur endavant aquestes iniciatives.

 

Tot seguit, comenta que les iniciatives que volen dur endavant: la creació d'un arxiu de fons orals, la creació d'un museu de la Guerra Civil, la localització, la identificació i la preservació de fosses comunes, els memorials de les fosses més importants, unes beques d'investigació... que redundaran en l'estudi d'un període històric que no poden oblidar.

 

Per acabar comenta que el tercer punt de la moció parla dels acords presos al Ple de 22 de gener a les propostes de resolució del PSM-EN que deia que "El Consell de Mallorca promourà accions d'estudi, difusió de la repressió franquista..." i també que "... promourà i finançarà un monument en memòria dels que moriren i dels que foren represaliats per defensar la democràcia i les llibertats o un memorial que difongui aquells fets històrics." Creu que aquestes iniciatives són molt lloables, en benefici de tota la societat i per això demana el suport de tots els grups.

 

La Sra. ROSSELLÓ (EU-Els Verds) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, perquè entén que el reconeixement que es demana és just, tant a la figura del Sr. Garcias com per donar suport a les iniciatives de l'Associació de la Memòria Històrica de Mallorca. Creu que s'han de reivindicar els valors de la democràcia enfront dels valors del feixisme i el totalitarisme i per això entén que la recuperació de la dignitat i de la memòria històrica és positiu. Reitera que donarà suport als tres punts de la moció i espera que hi hagi unanimitat.

 

El Sr. ALORDA (PSM-EN) anuncia que el seu Grup votarà a favor de la moció, encara que recorda que una proposta semblant del seu partit del Sr. Emili Darder, va ser qüestionada pel PSOE en el seu moment. Així i tot, creu que quan hi ha una efemèride puntual important és convenient que hi hagi una iniciativa pel tal de recordar el fet i comenta que el seu Grup està d'acord amb dur-ho a terme.

 

Pel que fa al Sr. Garcias, considera que el moment adequat va ser quan es plantejaven les medalles d'or als ex-presidents però que l'equip de govern no ho va considerar oportú.

 

D'altra banda, creu que aquell moment històric és una llacuna i pensa que una dona com la Sra. Aurora Picornell podria ser un element que arrodoniria el reconeixement d'aquella època.

 

A continuació, afirma que va ser una decisió important la retirada de la medalla al Sr. Francisco Franco i creu que s'haurien de dur a terme els acords del Ple de dia 22 de gener.

 

Tot seguit, demana com està el tema del quadre del Sr. Emili Dardes, el qual és Fill Predilecte aprovat per unanimitat d'aquesta sala, i li agradaria conèixer qui és l'autor del quadre i en quin estat es troba l'obra.

 

També demana per la reunió amb l'Ajuntament de Palma pel que fa al monument per represaliats i lluitadors per les llibertats, la qual es va demanar a la darrera Junta de Portaveus per unanimitat, ja que considera important anar concretant les actuacions.

 

A més, vol saber quina serà la forma de col·laboració que oferirà l'equip de govern a l'Associació de la Memòria Històrica.

 

Per acabar, creu que el Sr. Garcias va fer tot el possible, fins i tot, tranquil·litzar les forces d'esquerres i que després d'acabada la guerra va ser assassinat i per això mereix el nostre record. Pensa que aquest fet ens honora més a nosaltres que a ell.

 

El Sr. RUBIO (PP) comenta que no entén perquè per alguns temes es critica que es duguin propostes ja debatudes i per altres no. Considera que parlar contínuament d'aquest tema tan sols aconsegueix obrir ferides i pensa que ja n'hi ha prou. Discrepa d'aquesta filosofia de vida, creu que en política s'ha d'anar cap endavant i no cap endarrera.

 

El Sr. CERDÀ (conseller executiu de Patrimoni i Identitat Cultural) anuncia que el seu Grup s'abstendrà al primer punt de la moció i votarà a favor dels dos següents.

 

A continuació, comenta que pel que fa al primer punt, considera que ara no és el moment oportú sinó que hauria de posposar per abans de la Diada quan es concreten els candidats a Fills Predilectes, encara que reconeix que no té res en contra del Sr. Garcias.

 

Demana al Sr. Bonet si es podrà votar per separat, i així votarien afirmativament als punts dos i tres.

 

El Sr. Bonet contesta al Sr. Cerdà que no té inconvenient en dividir la moció per tal d'aconseguir el suport, encara que lamenta que UM no voti a favor de l'inici de l'expedient per declarar Fill Predilecte al Sr. Jaume Garcias, però vol recordar que el seu Grup ja va presentar el Sr. Garcias, abans que el Sr. Cerdà fos conseller, l'any 2005 i l'equip de govern va demanar que quedés damunt la taula. L'any 2006 també hi ha haver polèmica i ara acaba la legislatura i continua sobre la taula.

 

Pel altra banda, considera més trist el punt de vista del PP, assegura que el seu Grup vol parlar sobre la memòria històrica i reconeix que se n'ha parlat altres vegades, però insisteix en que val la pena recordar aquesta etapa històrica ja que consideren que és un deute moral. A més recorda que tan sols el punt segon ja s'havia discutit i que la resta de punts són nous.

 

Comenta que llegirà un fragment d'un article de la Sra. Angeles Caso parlant de la recuperació de la memòria històrica i del descobriment de les fosses comunes. El títol és significatiu "Honrar a los muertos" i a continuació llegeix algunes frases que expressen millor que ell el sentiment en plantejar mocions d'aquest tipus.

"Esa es una de las características que diferencian claramente al ser humano de sus antecesores los primates. Oigo muchas voces molestas por este esfuerzo de recuperación, acaso no pueden dejar a los muertos en paz – dicen. Tal vez quienes así claman no se den cuenta de que el problema de fondo es que a esos muertos nunca se les dejó en paz. Esos muertos de la Guerra Civil, todos esos miles de mujeres y ancianos, hombres adultos y muchachas inocentes han yacido durante setenta años entre piedras y lodos, anónimos y secretos enterazos como animales en tumbas innombrables sobre las que nadie pudo nunca por desconocimiento o por miedo depositar una flor, derramar una sola lágrima pública. Darles nombre, cobijar sus restos, desearles que la tierra les sea leve, no es un acto de venganza, ni un intento de reabrir viejas heridas cicatrizadas, es un derecho elemental de quienes los añoraron día tras día durante setenta años y sobretodo es un deber ineludible de cualquier ser humano que se considere como tal a sí mismo". 

Honrar el Sr. Garcias com a un símbol de les víctimes de la Guerra Civil és per al meu Grup també un deute ineludible.

 

La Sra. ROSSELLÓ creu que es perdrà una oportunitat, una vegada més, per defensar la democràcia i en contra del feixisme i per això considera interessant la recuperació de la memòria, després de la violència feixista d'aquell moment.

 

A més, el seu Grup considera que amb aquesta moció no es vol remoure res, sinó tan sols dignificar unes per sones que varen morir a un moment determinat.

 

Per altra banda, no compren com algun Grup no pot donar suport a aquesta moció, ja que creu que no hi ha arguments i li sembla molt trist que es vulguin tancar les ferides d'aquesta forma.

 

Creu que a l'Estat espanyol es continua amb una situació desfasada, ja que qualsevol país ha estat capaç de dignificar els morts que han estat assassinats en situacions de dictadures i no entén perquè no es vol entrar en aquest debat.

 

Per acabar, reitera que dóna suport a la moció i lamenta profundament que no hi hagi hagut unanimitat, i que un Grup, no ho accepti de cap manera.

 

El Sr. ALORDA reivindica poder parlar dels casos necessaris, creu que qualsevol país té unes fites que ha de recordar contínuament, com per exemple el fet de recordar el 31 de desembre com a fet històric decisiu.

 

Per això, recorda que la República va ser un camí que duia cap a la democràcia que va ser truncat per un cop d'estat feixista l'any 1936 i que una gent va defensar les llibertats i la democràcia i que, per això, va ser sacrificada. Creu que sempre se'n hauria de parlar com fan a altres països posant, fins i tot, un ram de flors al soldat desconegut i fer-ho conjuntament tots els partits polítics.

 

Tot seguit, intenta convèncer la dreta perquè es sumi a la unitat del demòcrates per celebrar i recordar als demòcrates. Creu que en aquella època hi va haver molta repressió i que seria molt sa fer aquest reconeixement de forma unànime.

 

El Sr. CERDA reitera que el seu Grup no qüestiona el fons de la proposta del Sr. Garcias, sinó el moment en què s'ha presentat i mantén que votarà a favor dels punts dos i tres de la moció.

 

La presidenta comenta que es passa a la votació de la moció, la qual es farà per separat.

 

Punt 1

 

S'aprova el  punt per catorze vots a favor (PSOE, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en contra i devuit abstencions (PP i UM).

 

Punt 2

 

S'aprova el punt per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en contra i quinze abstencions (PP).

 

Punt 3

 

S'aprova el punt per desset vots a favor (PSOE, UM, PSM-EN i EU-Els Verds), zero en contra i quinze abstencions (PP).

Comentaris

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.

Els comentaris són moderats per evitar spam. Això pot fer que el teu escrit tardi un poc en ser visible.

 
Powered by Life Type - Design by BalearWeb - Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS